Bouwhistorisch onderzoek
Bouwhistorisch onderzoek is een belangrijke schakel bij het in kaart brengen van de bouw- en gebruiksgeschiedenis van een bouwwerk. Het is een noodzakelijk middel om inzicht te krijgen in de waardering van het object. Hierdoor kan er ook een gedegen restauratieplan ontwikkeld worden.

ziekenhuis omstreeks 1900kopie.jpglighal voor mannen.jpg

De tarieven 
Onderzoeken kost tijd en geld vanwege de in vele gevallen voorkomende taaie, lastig te doorgronden materie. De efficiëntie van onze benadering schuilt in ons team. Het zijn zeer ervaren mensen die als een hecht team kunnen opereren. Hierdoor zijn wij in staat gebleken om voor gerenommeerde bedrijven zeer grote projecten uit te voeren. Diepgang bij een bouwhistorisch rapportage kan op verschillende manieren worden bereikt. Een evenwichtige benadering is vele gevallen vooral ook een economische afweging. Door onze kennis en ervaring zijn wij in staat om daar adequaat op te reageren.                

Links

Download hier de pdf
‘Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever–architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’.
Download hier de pdf
‘Het cultuurhistorisch argument’.