GZG-terrein, 's-Hertogenbosch


2002 – 2014

Cultuur- en bouwhistorische inventarisatie en de voorbereiding voor restauratie van een grootschalige stadsvernieuwing op het Gasthuisterrein in het centrum van ’s-Hertogenbosch. De opdracht luidde het in kaart brengen van de monumentale gebouwen op het terrein. Het digitaliseren van de gegevens en documenten en het opzetten van een teamsite waarbij de digitale gegevens beschikbaar zijn voor alle deelnemende partijen. Voor het digitaliseren hebben we samenwerking gezocht met twee gespecialiseerde bedrijven: Ellips Topografie uit Gent voor het inmeten van de gebouwen en De Twee Snoeken uit ’s-Hertogenbosch voor de bouwkundige uitwerking. Het door ons uitgevoerde bouwhistorische onderzoek heeft geleid tot uitgebreide publicaties over de historie van de gebouwen op het GZG terrein. Aan de hand hiervan zijn in een later stadium de monumenten waardekaarten vastgesteld met aanbevelingen voor toekomstige restauraties. Op deze website staat ook een wandeling door dit gebied.