Huize Bethanie, Mierlo


2009-2010

Cultuur-en bouwhistorische inventarisatie en restauratie van het voormalige klooster, in samenwerking met LXarchitecten te Helmond.

Na de restauratie vormt het klooster een onderdeel van verzorgingstehuis Hof van Bethanie in Mierlo.

Het verzorgingstehuis Huize Bethanie voldeed niet meer aan de huidige bouwtechnische en functionele eisen. Renovatie bleek niet haalbaar en daarom werd besloten een nieuw zorgcentrum te laten bouwen. De bestaande panden werden gesloopt, behalve de monumentale gevel van het klooster. In dit gebouw vertoefde sinds 1874 de zusters Franciscanessen uit Oirschot. Het klooster werd toen aangeduid als ‘Liefdehuis’. Voor de reconstructie van de monumentale voorgevel zijn we uitgekomen bij het archief van het Kruisherenklooster Sint Agatha in Cuijk.

Aan de hand van deze gegevens zijn de restauratieplannen uitgewerkt en gerealiseerd. Bij deze opdracht hebben we samen met de Heemkundekring ‘Myerle’ ook een boekwerkje samengesteld over de geschiedenis van de zorg in Mierlo.