Sint-Baafsplein Gent

Afstand: 12 km  /  Duur: ± 120 minuten


Het Sint Baafsplein is het historische hart van de stad Gent.  Op dit centrale plein vinden de drie maatschappelijke machten elkaar; de burgerij met zijn Belfort, het intellect met zijn schouwburg en het geloof met de Sint-Baafskathedraal.


Route

1 > Het Sint Baafsplein
2 > Het Belfort - De Koninklijke Schouwburg (NTgent)

3 > Stadshal, geniaal of gewoon een miskleun?

Eten en drinken
Slapen


1 > Het Sint Baafsplein

Ooit was de Sint-Baafskathedraal niet meer dan een kleine parochiekerkje. Van de oorspronkelijke in 942 gewijde kapel, zijn enkel de twee Romaanse beuken en de crypte uit 1150 over. Als Keizer Karel in 1540 de hier vlakbij gelegen Sint-Baafsabdij laat afbreken vinden de monniken in deze kerk een nieuw onderkomen.

Binnen in de kathedraal zijn tientallen kunstschatten te bewonderen, naast onder meer de overweldigende rococopreekstoel uit 1745 is er een prachtige Rubens; de bekering van de heilige Bavo. Hij bekeerde zich na de dood van zijn vrouw, verliet zijn  losbandige leven en werd Benedictijn. En natuurlijk, hier bevind zich ook het belangrijkste werk van de Vlaamse kunstgeschiedenis; De aanbidding van het Lam Gods. Een veelluik dat in 1432 werd geschilderd door Jan van Eyck samen met zijn broer Hubert. Het altaarstuk bestaat uit twaalf panelen, waarvan er acht met scharnieren gesloten kunnen worden. Elke vleugel is aan beide zijden beschilderd, zodat er twee verschillende voorstellingen mogelijk zijn naargelang de panelen open of dicht.  Dit pronkstuk uit de 15e eeuw kende een bewogen geschiedenis; het overleefde de beeldenstorm van de 15e eeuw en de Franse bezetting van twee eeuwen later. Verschillende onderdelen raakten echter verspreid en pas in 1920 kon dit topstuk weer in al zijn glorie worden vertoond. Echter, de consternatie was groot toen op 11 april 1934 twee zijpanelen voorstellende 'de rechtvaardige rechters'  bleken te zijn gestolen. Een anonieme brief melde dat de panelen waren opgeslagen in een bagagedepot van het Brussels Noordstation, maar dit spoor bleek vals. Zo nu en dan verschijnt er weer een bericht dat men weer nieuw spoor bewandelt maar nee, het mysterie blijft. 

Een restauratie die drie jaar duurde  heeft details van ‘De aanbidding van het Lam Gods’ blootgelegd die lang onzichtbaar zijn gebleven. Het Lam Gods zelf heeft nu, merkwaardig genoeg, menselijke trekjes gekregen..


2 > Het Belfort - De Koninklijke Nederlandse Schouwburg (KNS)  

Tegenover de kathedraal reikt het Belfort hoog naar de hemel. Bovenop de wachttoren waakt de draak over de bewoners van de stad. Dit is al het derde exemplaar van het 400 kilogram zware koperen gevaarte, allemaal kopieën van het origineel uit 1377.  Op het theatergebouw kijkt dan weer de God Apollo toe; de god van de muziek, de poëzie en schone kunsten. In 1965 werd het Nederlands Theater Gent opgericht. Tot 2018 werkte men hier in het NTGent met een scala van Vlaamse en Nederlandstalige acteurs. Nu profileert het zich als het Stadstheater van de toekomst.

 


3 > Stadshal, geniaal of miskleun?

De stadshal, een ontwerp van het architectenduo  Robbrecht & Daem en van de eveneens uit Gent afkomstige Marie-José Van Hee is een uitdagend gebouw wat zich duidelijk afzet tegen zijn historische omgeving; uitdagend en controversieel! 

Een vaak gehoord punt van kritiek is de maat en schaal van het achttien meter hoge en veertig meter lange gebouw; ‘Voor de inrichting van dit plein zijn we zeer bewust omgesprongen met maat en schaal,’ zei ons Paul Robbrecht. ‘De verhoudingen moesten kloppen!  Wie de stadshal nadert vanuit de stegen en invalswegen rond het plein merkt dat het best meevalt met de zichtlijnen op de drie historische torens. Meer zelfs: de monumenten lijken ingelijst en versterkt. Nieuwe details vallen op. Paul Robbrecht: ‘De plaatsing op de diverse assen is uitgekiend. We hebben 'gegoocheld' met het perspectief volgens vuistregels uit de renaissance. Als een poortgebouw staat de hal op verschillende routes. 

Echter, een deel van de wrevel spitst zich toe op de betonnen klokkentoren, die deel uitmaakt van het project. Betonnen nieuwbouw, pal tegen de sacristie van de Sint-Niklaaskerk, kan dat wel Paul? Die legendarische 'Triomfante' zo tentoonstellen, wij denken dat het nergens op slaat.. Paul Robbrecht,'Nee, die betonnen klokkentoren is geen uitvinding van ons, ze hoorde bij de opdracht. We hebben ze opgevat als een steunend element, een vijfde sokkel van de stadshal. Ook de liftkoker voor de fietsenstalling kreeg hier een plaats ! Voilà, c'est ça.   


Eten en drinken


Slapen